Poptávka zboží

Nízkoexpanzní pistolová montážní pěna

Jednosložková rozpínavá polyuretanová montážní pěna určena k profesionální aplikaci pomocí pistole. Vyrobena z vysoce kvalitních surovin pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující se pěny.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
750ml 6150191 5411183122895 203,47 Kč 168,16 Kč bez DPH skladem u dodavatele

Podrobnější popis

Aplikace

Nízkoexpanzní montážní pěna Monton má vynikající přilnavost k většině materiálů, výborné vyplňovací schopnosti a tepelně i zvukově izolační vlastnosti. Obsahuje hnací médium bez CFC – nepoškozuje ozonovou vrstvu. Je vhodná k montáži rámů oken a dveří, vyplňování dutin, při tvorbě zvukových izolačních vrstev, montáži střech nebo při zlepšování tepelně izolačních vlastností chladících systémů. Slouží např. k výplni dřevěných obkladů stěn, k izolaci a zateplování střešních konstrukcí. Je vhodná i pro běžné vyplňování spár při montáži okenních rámů a dveřních zárubní nebo pro izolaci koupelnových van, vaniček sprchových koutů atd.

 

Nebezpečí * Obsahuje: polymethylen polyfenyl isokyanát chloralkány, C14-17 * H222 Extrémně hořlavý aerosol H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout H315 Dráždí kůži H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci H319 Způsobuje vážné podráždění očí H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest H351 Podezření na vyvolání rakoviny H362 Může poškodit kojence prostřednictvím mateřského mléka H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy * P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku P102 Uchovávejte mimo dosah dětí P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy-Zákaz kouření P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití P362+P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperte P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F P501 Odstraňte obsah/obal podle místních/regionálních/státních/mezinárodních předpisů * U osob, u nichž se projevuje zvýšená citlivost na diisokyanáty, se mohou při použití tohoto výrobku vyskytnout alergické reakce. Osoby, které trpí astmatem, ekzémy nebo kožními problémy, by se měly vyhnout kontaktu s tímto výrobkem, včetně dermálního kontaktu. V podmínkách, kdy není zajištěno dostatečné větrání, by tento výrobek neměl být používán bez použití ochranné masky s vhodným protiplynovým filtrem (tj. typ A1 podle normy EN 14387).

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem