Poptávka zboží

WD-40 200ml Univerzální mazivo

  • Výrobce: WD-40
  • Kategorie: Ostatní
  • Dostupnost: skladem u dodavatele
  • Materiál: *

WD-40 je okamžité a maximálně účinné mazivo a konzervant. Slouží i jako ochrana před vlhkostí, oxidací a solnou mlhou.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
200ml S801WD 5032227700021 126,40 Kč 104,46 Kč bez DPH skladem u dodavatele

Podrobnější popis

Aplikace

 

Olej WD-40 slouží jako ochranný prostředek kovových částí zbraní a loveckých pomůcek, mazadlo bowdenů, kuličkových výsuvů, dveřních a okenních pantů, elektronářadí apod. Slouží také jako rozpouštědlo starých mazadel, uvolňuje zalehlé a ztuhlé mechanismy a zámky.

 

Obsahuje: Uhlovodíky, C9-C11, n-alkany, izoalkany, cykloalkany, < 2% aromáty.

 

Nebezpečí! Může způsobit ospalost nebo závratě. Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Zamezte vdechování par nebo aerosolů. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Skladujte uzamčené. Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C. Obsah/obal zlikvidujte bezpečným způsobem.

 

Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

 

Bez dostatečného větrání možné nebezpečí vzniku výbušných směsí.

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem