Poptávka zboží

Zimní chemické kotvy FIS VL 410C High speed

Rychle tvrdnoucí vinylesterová chemická malta bez obsahu styrénu zajišťující nadstandardní nosnost pro montáže do většiny stavebních materiálů v exteriérech i interiérech, a to i za mrazivých teplot. Součástí balení je i mísící špička. Montáž vyžaduje profesionální vytlačovací pistoli.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
410ml FR538586 4048962264630 371,54 Kč 307,06 Kč bez DPH 100 ks

Podrobnější popis

Aplikace

Pro použití chemické kotvy budete potřebovat odpovídající aplikační pistoli. Dvě složky jsou uloženy v oddělených komorách. Aktivace nastává až při protlačování statickým směšovačem při montáži. Před aplikací kotvy je nutné zbavit vyvrtaný otvor nečistot. Při kotvení do děrovaných materiálů použijte kovové nebo plastové sítko. Otevřené kartuše lze znovu použít, stačí vyměnit směšovač (mísící špičku).

Stavební materiály

  • Beton
  • Plné cihly
  • Dutinové cihly
  • Pórobeton

Výpočet spotřeby chemické kotvy v betonu

 Průměr svorníku   Průměr vrtání   Hloubka vrtání   Potřebný objem 
M8 10 mm 80 mm 6 ml
M10 12 mm 100 mm 8 ml
M12 14 mm 120 mm 10 ml
M16 18 mm 160 mm 17 ml
M20 24 mm 200 mm 40 ml
M24 28 mm 240 mm 70 ml
M30 35 mm 300 mm 120 ml

Tuto tabulku lze orientačně použít i pro výpočet spotřeby v ostatních plných materiálech, krom pórobetonu.

Výpočet spotřeby chemické kotvy v dutinových cihlách (s plastovým či kovovým sítkem)

 Průměr svorníku   Průměr vrtání / sítka   Hloubka vrtání   Potřebný objem 
M8 12 mm 140 mm 30 ml
M10 14 / 16 mm 160 mm 40 ml
M12 16 mm 180 mm 60 ml
M16 20 / 22 mm 200 mm 80 ml

Obsahuje: 2-hydroxypropyl methakrylát, tetramethylene dimethakrylát, portlandský cement, dibenzoyl peroxide.

Nebezpečí! H315: Dráždí kůži. * H317: Může vyvolat alergickou reakci. * H318: Způsobuje vážné poškození očí. * P101: Je li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. * P102: Uchovávejte mimo dosah dětí. * P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. * P305+P351+P338: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. * P310: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

Související produkty

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem