Poptávka zboží

Středněpevnostní zajištění šroubových spojů IA 103

  • Výrobce: HF Market
  • Kategorie: Lepidla
  • Dostupnost: ihned k odeslání
  • Materiál: *

IA 103 je jednosložkové středněpevnostní lepidlo a používá se k zajištění závitů na všechny velikosti šroubových spojů.

Podrobnější popis  
Provelkoobchodní ceny se prosím registrujte nebo si nechte připravit nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
10g IA10310 - 181,16 Kč 149,72 Kč bez DPH 11 ks
50g IA10350 - 680,27 Kč 562,21 Kč bez DPH 8 ks

Podrobnější popis

Aplikace

IA 103 je jednosložkové anaerobní středněviskózní lepidlo. Je středněpevnostní, používá se k zajištění závitů na všechny velikosti šroubových spojů. Střední pevnost produktu dovoluje rozebrání smontovaných šroubových spojů běžným nářadím. IA 103 je určen pro středněpevnostní zajišťování závitů, jako např.: matic, šroubů, zápustných šroubů, čepů. Lze použít i na hydraulické spoje. Vytvrzení na pasívních materiálech je možno urychlit použitím aktivátoru AC 64.

Obsahuje: 2-Hydroxyethyl-methakrylát, 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl methacrylate, Isobutyl-methakrylát, (2-Fenylpropan-2-yl)hydroperoxid

VAROVÁNÍ

Zamezte vdechování par. Použijte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 havlicek@pematex.cz

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Speciální akce

Slevy, doprodeje, cenové zvýhodnění

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem