Poptávka zboží

Vysokopevnostní zajištění šroubových spojů IA 105

  • Výrobce: HF Market
  • Kategorie: Lepidla
  • Dostupnost: ihned k odeslání
  • Materiál: *

IA 105 je jednosložkové vysokopevnostní lepidlo a používá se na zajišťování matic, šroubů, čepů apod.

Podrobnější popis  
Nenašli jste to, co hledáte? Nechte si zpracovat nabídku na míru.
Ceny včetně DPH 21%.
ROZMĚR OBJ. ČÍSLO EAN CENA SKLAD
10g IA10510 IA10510 245,01 Kč 202,49 Kč bez DPH 2 ks

Podrobnější popis

Aplikace

IA 105 je jednosložkové anaerobní středněviskózní lepidlo. Má vysokopevnostní charakteristiku a používá se na zajišťování matic, šroubů, čepů apod. tam, kde je vyžadována maximální bezpečnost. Vytvrzení na pasívních materiálech je možno urychlit použitím aktivátoru AC 64.

Obsahuje: 2-Hydroxyethyl-methakrylát, 4-(1,1-dimethylethyl)cyclohexyl methacrylate, Isobutyl-methakrylát, (2-Fenylpropan-2-yl)hydroperoxid

VAROVÁNÍ

Zamezte vdechování par. Použijte ochranné rukavice. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody s mýdlem. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Přetrvává-li podráždění očí: Vhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Kontaminovaný oděv svlékněte. Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte. Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů.

Podobné produkty

Jsme vám k dispozici

Roman Havlíček
e-shop, internetový specialista 

 info@sroubyonline.cz

 Pondělí - Pátek  7.00 - 15.30

 355 335 630

Doprava ZDARMA

Při nákupu nad 2000 Kč

Od 1 kusu

Možnost nákupu od 1 kusu

Přes 500 spokojených zákazníků

podívat se na recenze

Skladová zásoba

Přes 40 000 položek skladem